Новини

[04-05-2018] Община Раднево е първата община, която се ангажира с конкретни действия по проблема с наличието на защитени видове в санираните сгради
Първите изкуствени гнездилки за бързолети и къщички за прилепи, които да компенсират унищожаването на убежища при санирането, бяха монтирани в Раднево. Те са предоставени безвъзмездно от Зелени Балкани, а изработването им стана възможно, благодарение на събрани средства от Дарителска кампания в социалната мрежа Ятото. Повече от година екипа на Зелени Балкани търси съдействието на институциите и граждани за монтирането на къщичките.
 
През 2017 г за изпълнение на мерки по Национална програма за Енергиина Ефективност на многофамилни жилищни сгради (НПЕЕМЖС) в гр. Раднево, бяха одобрени 6 жилищни сгради, като последните строително монтажни работи приключиха в края на 2017 и началото на 2018 година. И тук, както в цяла България имаше сигнали от будни и чувствителни граждани в защита на животинските видове (поради огромния брой защитени видове, обитаващи част от сградите редом с нас и тоталната липса на каквито и да било щадящи и компенсаторни мерки по отношение на биоразнообразието в нормативната база, регламентираща Националната програма). Сериозната разлика беше в навременната реакция към проблемите от страна на общинския еколог и добрата воля в ръководството на общината. Община Раднево е единствената в България, в която има цялостно обследване на всички предлагани за саниране жилищни сгради. Съответно имаше време и до голяма степен бяха договорени някакви щадящи мерки между всички заинтересовани страни, което при липса на законов регламент е сериозен успех, резултат на поредица от компромиси и добра воля. Ако това нещо не беше се случило, щеше да стигне задължително до сигнали към РИОСВ и спиране на санирането с всички последващи жалби, санкции и дела, като най-ощетени щяха да бъдат строителните фирми и особено жителите на санираните сгради. Нещо повече – след приключване на СМР, в края на зимата в част от сградите, фирмите-изпълнители на санирането монтираха гнездилки за бързолети и къщички-убежища за прилепи. При липса на адекватна нормативна база, единствената причина това да се случи е отговорното поведение на експертите от общината и добрата воля от страна на останалите заинтересовани страни: Сдруженията на собствениците, строителните фирми, природозащитниците от СНЦ „Зелени Балкани“.
 
Благодарим на Община Раднево и на фирмата изпълнител за тяхното съдействие!

За допълнителна информация:
Георги Дулев - тел: 0884004665


Дейността е част от Проект „Диви съседи“ – опазване на редките видове, обитаващи сградите в Стара Загора“, финансиран по програма „Ти и Лидл за по-добър живот“.

            
 
Виж Зелени Балкани във Facebook