Федерация Зелени Балкани
Български Български   English English  

header
Как да помогна
Помогнете ни
 

 за опазване на царския орел, белошипата ветрушка и черния лешояд като:

За "белошипката":
Осиновете си птица от нашата размножителна програма – по този начин ще помогнете повече белошипки да бъдат пуснати в природата.
 

http://greenbalkans-wrbc.org/print.php?id=170&language=bg_BG&cat_id=116

Ако желаете да отделите повече средства можете да подмомогнете някои от скъпите елементи на размножителната програма: инсектариум, подържане и обновяване на клетки, резервно електрическо захранване и т.н.
http://www.greenbalkans-wrbc.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=46

Ако сте земеделски производител – изберете биологичнтота производство!
Ако ли не - поне спазвайте стриктно указанията върху опаковките на препаратите, които ползвате за торене, растителна защита и т.н.
Това е важно както за здравето на хората, така и за птиците!

Ако живеете в подходящ за вида район можете да поставите изкуствена гнездилка за вида – дървена или пък глинено гърне оригинално зазидано в покрива.

За царския орел:
Ако минете под гнездо и от него излети хищна птица или пък забележите хищна птица, която кръжи ниско над вас и издава тревожни крясъци – отдалечете се незабавно, за да не я притеснявате повече!
Като ни съобщите за такива гнезда ние можем да се погрижим за тях.

В никакъв случай и по никакъв повод не залагайте отровни примамки. Освен, че е забранено от закона, то може да нанесе непоправими щети на популацията на хищните птици.

Използвайте препаратите в селското и горското стопанство строго според указанията на опаковката. Не оставяйте остатъците разпилени из полето.

Ако имате финансови възможност може да подпомогнете изпълнението на проекта като финансирате разходите, които програма ОП ОС не покрива. При значим финансов принос (дарение 500 лв.) получавате правото да измислите позивна (име) на някоя от маркираните с предаватели птици! С тази позивна птицата остава в историята – в научни и популярни публикации.
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=104&language=bg_BG&cat_id=46&

За картала:
В никакъв случай и по никакъв повод не залагайте отровни примамки. Освен, че е забранено от закона, то може да нанесе непоправими щети на популацията на хищните птици.

Ако видите струпани картали не ги плашете, отдалечете се от тях и не ги безпокойте. За опазването на вида ще бъде много полезно, ако ни се обадите, за да ни съобщите информацията за мястото и броя им.

Ако имате финансова възможност може да подпомогнете изпълнението на проекта като финансирате разходите, които програма ОП ОС не покрива. При значим финансов принос (дарение 500 лв.) получавате правото да измислите позивна (име) на някоя от маркираните с предаватели птици! С тази позивна птицата остава в историята – в научни и популярни публикации.
http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=104&language=bg_BG&cat_id=46&

За всички видове:
Можете да се включите в някои от дейностите по проекта – свържете се с нас!
е-mail: officesz@greenbalkans.org

Присъединете се към Зелени Балкани!
http://www.greenbalkans.org/category.php?language=bg_BG&cat_id=47
Виж Зелени Балкани във Facebook